Volejte 773 522 000

Úvod www.cover.czVlastnosti LMS systému Learnis

Menu

Netventic Learnis

Vlastnosti LMS systému Learnis

Pečlivě vyvážený mix funkcionality, ve kterém nic nechybí a také nic nepřebývá.

Všechny Tvorba obsahu Testování Certifikace Reporting a řízení Uživatelé Oprávnění a bezpečnost Komunikace a notifikace User Experience Integrace a výměna dat E-learningový portál Systém Training Site

Správce kurzů

Správci kurzů mají k dispozici přehledný seznam kurzů, který jim umožní používat všechny dostupné nástroje správy kurzů. Do kurzu vložte testy a připojte diskuzní fórum.

Ukaž více

Tvorba testů

Learnis nabízí bohaté možnosti tvorby a nastavení testů. I přes to je sestavení testu rychlé a neklade velké nároky na obsluhu.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Reporty

14 předpřipravených reportů je Vám ihned k dispozici a obsahuje nejdůležitější data týkající se kurzů, testů a uživatelů.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Řídící panely

Získejte přístup k nejvíce používaných nástrojům a nejdůležitějším datům ihned po přihlášení do Administrace.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Vystavení certifikátu

Úspěšným absolventům kurzů je možné vystavit certifikáty v plně automatickém nebo i manuálním režimu.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Hlídání platnosti certifikátů

Pomocí funkce expirace certifikátů lze hlídat blížící se konec platnosti certifikátů a na expiraci upozornit e-mailem.

Ukaž více

Knihovna kurzů

Účastníci kurzů mohou procházet nebo prohledávat kurzy, které si chtějí nebo musí zapsat. V knihovně také vidí, které kurzy již studují a které již dokončili.

Ukaž více

Přehrávač kurzů

Veškerý e-learningový obsah je účastníkům kurzu zobrazován pomocí přehledného přehrávače. Uživatel se může pohybovat v obsahu kurzu pomocí navigačních prvků.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Uživatelské role

Role jsou v klíčem k tomu, co uživatel v systému může. Learnis nabízí pohodlný způsob správy uživatelských rolí – studentů, trenérů, správců a také vlastních [1].

Ukaž více Ukaž více

LCMS funkcionalita

Pomocí jednoduše použitelného WYSIWYG editoru obsahu kurzů snadno vytvoříte profesionálně vypadající, responsivní a multimediální e‑learningový obsah přímo v prostředí LMS systému.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Osnova kurzu

Obsah kurzu je možné rozdělit na menší části – lekce – čímž vznikne osnova kurzu, která může být plochá nebo stromová.

Ukaž více

Okamžité publikování

Právě vytvořené kurzy mohou být publikovány okamžitě. Dílčí úpravy obsahu kurzu, lze také zvěřejnit ihned.

Ukaž více

Learning Path

Definujte politiku učební cesty v rámci obsahu kurzu (mezi lekcemi). Provažte dohromazy více kurzů do logických skupin a vytvořte tak vzdělávací plán, který mohou lidé následovat.

Ukaž více

Vizuální editor (WYSIWYG)

Nemusíte umět HTML, CSS ani JavaScript. Do obsahu kurzu je možné pohodlně vkládat texty a tabulky včetně formátování, obrázky, videa atd. Výstup ihned vidíte na obrazovce.

Ukaž více

Úpravy obrázků

Základní úpravy obrázků (změna velikosti, ořez, otočení, převrácení, optimalizace pro web) je možné provést přímo v prostředí LMS. Lze tak bez námahy ladit vzhled obrázků přímo v kurzu a hlavně - nepotřebujete žádný grafický editor.

Ukaž více

Video a vložený obsah

Obsah kurzů je možné kromě obrázků a textů doplnit o multimediální prvky – flashové animace, video z YouTube, vložit slidy z prezentace (Prezi, SlideShare) či audio nahrávky a pod.

Ukaž více

Jazykové lokalizace

Celá apliakce je plně lokalizována do několika jazyků. Kromě češtiny a slovenštiny je k dispozici také angličtina, ruština a němčina.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Jazykové řetězce

Všechny texty v aplikaci je možné upravit pomocí rozhraní pro správu jazykových řetězců [1].

Ukaž více Ukaž více

Personalizace

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní Vám umožní pracovat Vaším způsobem. Flexibilní layout umožňuje zapínat a vypínat panely a měnit jejich šířku, skrývat navigační menu i nástrojovou lištu.

Ukaž více

Zabezpečený přístup (HTTPS)

Netventic Learnis podporuje zabezpečenou komunikaci pomocí HTTPS protokolu šifrovanou pomocí SSL certifikátu [1] [2].

Kontextová nápověda

Vestavěná kontextová nápověda obsahuje informace a návody k místu v aplikaci, kde se právě nacházíte. Díky tomu je nalezení nápovědy snadné a rychlé.

Ukaž více

Datové pohledy

Práci s větším množstvím dat usnadní správcům možnost uložení nastavení výpisu dat (řazení, filtr, stránkování, viditelnost a pořadí sloupců) jako pohled. Mezi pohledy lze pohodlně přepínat.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Systémové datové pohledy

Většina komponent má předpřipravené datové pohledy, které lze začít ihned využívat.

Ukaž více

Spolupráce na tvorbě obsahu

Pomocí systému oprávnění lze transparentně nastavit mnoho způsobů spolupráce více lidí. Od plného sdílení po zcela individuální politiku, kdy kurz spravuje pouze jediná osoba.

Správa oprávnění

Udělování přístupu na úrovni kurzů či jiných položek je snadné. Umožní správcům s jistotou publikovat pouze pro uživatele, kterým je kurz určen.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Výchozí oprávnění komponenty (DPSC)

Robustní systém oprávnění, přístupný pouze vlastníkovi aplikace, umožňuje překonfigurovat pravidla oprávnění na míru požadavkům Vaší organizace [1].

Ukaž více

Uživatelské skupiny

Velký počet účastníků e-learningového vzdělávání usnadňují zvládnout uživatelské skupiny, které mohou kopírovat reálnou strukturu organizace (například ročníky a třídy ve škole, oddělení ve firmě).

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Self-Sign Up

Umožněte studentům, aby se mohli sami registrovat do systému. Ušetřite si tak práci se zadáváním údajů při tvorbě databáze studentů.

Ukaž více

Můj Profil (Profil Studenta)

Student si může sám, pomocí formuláře v Training Site, aktualizovat svůj profil (jméno a příjmení, e-mail) a také si může sám změnit heslo.

Ukaž více Ukaž více

Zapomenuté heslo

Pro případ zapomenutého uživatelského hesla je možné požádat o jeho resetování pomocí formuláře, který je automaticky zpracován systémem.

Ukaž více

Intuitivní uživatelské rozhraní

Jednoduché použití, spokojení uživatelé a rychlé zaškolení nových správců je možné díky intuitivnímu rozhraní, které zvládne použít student a učitelka základní školy, ale i člověk, který do aplikace vstupuje jednou za uherský rok.

Diskuzní fórum

Fórum obsahuje jednotlivá témata. Diskuzní fórum lze připojit přímo ke kurzu. Fórum může být moderované nebo s přístupem omezeným pouze pro určité uživatele.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Import studentů z CSV

Účty pro účastníky kurzů je možné vytvořit hromadně pomocí importu z CSV.

Ukaž více

Šablonovací systém

Dosáhnout 100% vzhled jednotný s Vaší značkou a oblivnit tak vše, co Vaši uživatelé vidí v průběhu studia v Training Site, nebo na e-learningovém portále lze pomocí šablon v PHP a CSS stylům [6].

Rychlé odezvy

Aplikace je optimalizována pro rychlé odezvy pomocí mnoha speciálních technik jak na straně frontendu (AJAX, minifikace a spojení JS, image sprites) tak i na straně backendu a generuje tak nízkou zátěž [7].

Systémové notifikace

Systém rozesílá uživatelům e-mailové notifikace a umožňuje tak například resetovat heslo nebo informuje o registraci nového studenta.

Podpora pro mobilní zařízení

E-learningový obsah je díky technologii HTML5 dostupný kdykoliv a kdekoliv, na jakékoliv zařízení, jako je například tablet.

Import SCORM

Importujte kurzy vytvořené v Articulate Storyline nebo Adobe Captivate nebo zakoupené hotové SCORM-kompatibilní kurzy ve formátu SCORM 1.2 a 2004

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Import z PPT

Obsah kurzů lze také importovat z existujících dokumentů - prezentací v PowerPointu, OpenOffice nebo LibreOffice.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Active Directory

Synchronizujte uživatelské účty z Vašeho centrálního adresáře do LMS systému. Automaticky a zabezpečeně [1].

Ukaž více

oAuth 2.0

Podpora protokolu oAuth 2.0 umožní přihlašování pomocí účtů Google, LinkedIn a Facebook a je možné připravit i další.

SSO (Single-Sign-On)

Podpora Saml-based SSO umožní přihlašování na jeden klik přes externí IDP (Identity Provider), například přes ADFS (Active Directory Federation Services).

Šifrování a ochrana hesel

Hesla jsou do databáze ukládána šifrovaně a aplikace je nikdy neposílá e-mailem jako plain text.

Google Analytics

Pro potřeby webové analytiky – sledování návštěvnosti a chování studentů je integrována služba Google Analytics.

Ukaž více

Optimalizace pro tisk

Relevantní části aplikace, například výpisy dat, výsledky testů, reporty a obsahové stránky, jsou optimalizovány pro tisk na tiskárně a do PDF.

Ukaž více

Fulltextové vyhledávání

Uživatelé mohou hledat data v systému dle svého oprávnění. Studenti hledají zejména v obsahu kurzů a správci v datech jako je adresář studentů a pod.

Ukaž více

Export dat

Data je možné exportovat pro další zpracování do jiných aplikací, například do Excelu nebo jiného tabulkového procesoru (Open Office, Libre Office).

Ukaž více

Ukazatel průběhu kurzu

Pomocí unikátního ukazatele nastudovanosti kurzu získáte informace o průběhu vzdělávání na úrovni konkrétního kurzu nebo i jednotlivých účastníků.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Ochrana proti podvádění

Zamezte podvádění u testů zamícháním otázek a odpovědí, nastavte náhodné generování vybraných otázek nebo omezte přístupu pouze z určených IP adres.

Knihovna médií

Centrální úložiště souborů – obrázků, zvuků, fotek, videí, prezentací, PDF atd. – s možností třídění do složek. Knihovna podporuje standardní systém oprávnění.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Databáze otázek

Databáze otázek slouží pro dynamické a náhodné generování testů. Pro přehlednost je možné otázky řadit do složek.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Zadání

Zadávejte úkoly k vypracování za definovaných podmínek v rámci kurzu. Určete termín odevzdání prací, maximální velikost souboru a požadovaný typ.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Přílohy lekcí

K libovolné lekci je možné připojit souboiry jako přílohy. Přílohy jsou zobrazeny pod obsahem lekcejako odkazy ke stažení.

Ukaž více

Hromadný e-mailing

Rozesílejte uživatelům pozvánky do kurzů, upozornění na expirace certifikátů, avíza o zahájení a ukončení kurzu nebo jiné zprávy bez omezení množství [1] [3].

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Šablony zpráv

Obsah a vzhled zpráv je možné upravit pomocí šablon.

Ukaž více Ukaž více

Revize obsahu

Systém automaticky ukládá jakoukoliv změnu, kterou provedete v obsahu kurzů, webových stránek, článků a pod. Ke starším verzím se lze v případě potřeby kdykoliv vrátit.

Ukaž více

Undo / Redo

Vestavěný WYSIWYG editor umožňuje vzít zpět provedené změny nebo je opět provést.

Ukaž více

Hromadný upload

Kdykoliv potřebujete nahrát na server více než jeden soubor, oceníte možnost označit libovolné množství souborů k uploadu.

Ukaž více

Upload velkých souborů

Nahrávání souborů o velikosti až několik GB vás umožní nahrávat videa ve vysokém rozlišení nebo jiné velké soubory [4].

Ukaž více

Matematické rovnice

Podpora pro vkládání matematických rovnic přímo z WYSIWYG editoru [1].

Ukaž více

Výsledky testů

Všechny testové výsledky jsou ukládány do databáze, kde je lze později přehledně prohlížet a vyhodnocovat.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Automatické vyhodnocení testů

Learnis může automaticky vyhodnocovat správnost odpovědí a ihned po odeslání testu jej oznámkovat. Tato funckionalita Vám jistě ušetří velké množství rutinní práce.

Ukaž více

Manuální vyhodnocení testů

Vyhodnocení testu lze také přepnout do plně manuálního režimu nebo je možné provést manuální korekci automaticky vyhodnoceného testu.

Ukaž více Ukaž více

10 typů otázek

Podporované typy otázek: Jedna správná odpověď, Více správných odpovědí, Ano/Ne, Spojovačka, Audio, Doplňovačka, Přesná odpověď, Překlad/Synonyma, Označení oblasti na obrázku, Volná odpověď.

Více informací

Druhy testových otázek

Sestavte si test z 10 typů otázek, které jsou k dispozici.

Jedna správná odpověď

Otázka s libovolným počtem odpovědí, ze kterých je pouze jedna správná.

Více správných odpovědí

Otázka s libovolným počtem odpovědí, ze kterých je jakýkoliv počet otázek správných.

Ano / ne

Ano / Ne

Otázka mající právě dvě odpovědi - Ano (pravda) nebo Ne (nepravda).

Spojovačka

Spojovačka

Spojení odpovídajících slov či frází pomocí drag & drop.

E-learning - audio, zvuk, mluvené slovo

Audio

Přehrání audio nahrávky, poslech zvuků. Přehrávání mnoha formátů jako mp3, ogg, wav, aac atd.

Doplňovačka

Doplňovačka

Doplnění chybějících slov v textu.

Přesná odpověď

Přesná odpověď

Otázka s přesně definovanou odpovědí.

Překlad, synonyma

Překlad / synonyma

Vytvoří 2 seznamy slov nebo frází. V jednom z nich se obsah zobrazí až po kliknutí.

Oblast na obrázku (Hotspot)

Označení oblasti na obrázku

Správné nebo chybné označení definované oblasti na obrázku.

Volná odpověď

Volná odpověď

Otázka, na kterou lze odpovědět vlastními slovy.

Databáze Studentů

Databáze studentů nabízí specifické nástroje, jako je detailní karta studenta, možnost hledat záznamy dle abecedy atd.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Administrátoři

Pro vyšší bezpečnost systému a eliminaci chyby při zadávání uživatelských účtů, jsou administrátorské účty jsou od studentských zcela odděleny.

Ukaž více Ukaž více

Review testu

Po dokončení testu se student může podívat, jak v testu odpovídal. Rozsah zobrazených informací lze nastavit ve vlastnostech testu.

Ukaž více

Výpis kurzů

Správci kurzů mají k dispozici přehledný seznam kurzů, který jim umožní používat všechny dostupné nástroje pro správů kurzů.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Šablony certifikátů

Vzhled vystavených certifikátu lze přizpůsobit pomocí šablony.

Ukaž více

Moje certifikáty

Studenti mohou vidět certifikáty, které jim byly vystaveny, přímo v Training Site.

Ukaž více

Moje výsledky testů

Studenti mohou vidět své testové výsledky přímo v Training Site. Odtud také mohou testový pokus zobrazit a připomenout si, jak odpovídali.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Vlastní řídící panely

Panely lze vytvářet nebo upravit stávající a plně je tak přizpůsobit Vašim požadavkům.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Řazení dat

Data ve výpisech lze řadit vzestupně/sestupně dle libovolného sloupce.

Ukaž více

Filtrování dat

Propracované filtrování dat dle libovolných parametrů položky Vám umožní zobrazit jen ty záznamy, které Vás zajímají

Ukaž více

Dynamické sloupce

Sloupce ve výpisech dat lze zobrazit nebo skrýt. Navíc si je můžete zarovnat vpravo, vlevo nebo na střed.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Vlastní (Ad-hoc) reporty

Témeř všechna data můžete analyzovat v reálném čase a vytvářet si vlastní sestavy pomocí datových pohledů a dynamických grafů.

Ukaž více

Real-time reporting

Veškeré reporty, dashboardy a datové pohledy zobrazují data v reálném čase, bez jakéhokoliv spoždění.

Pro absolutní přehled o průběhu vzdělávání můžete tvořit vlastní reporty.

Learnis podporuje všechny základní typy grafů. Můžete také nastavit velikost a rozlišení grafů.

Video

1 – Reporting a živé grafy | 2 – Úprava dashboardu na míru

Playlist obsahuje 2 videa, která Vám představí jak snadné je používat předpřipravené reporty, jak vytvářet reporty na míru nad živými daty za pomoci vlastních grafů a jak vytvářet vlastní dashboardy v LMS Learnis.

Zobrazit více videí

Instalátor aplikace

Instalátor stažitelné verze Vás v několika krocích provede rozbalením balíčku, initializací databáze a zadáním hesla k hlavnímu účtu [5].

Ukaž více Ukaž více

Formuláře

Dynamické formuláře umožňují odeslat data na e-mail, zapsat data do databaáze a mohou být navázány na business logiku. Formuláře lze vložit do libovolné stránky webu [1].

Ukaž více Ukaž více

Odeslané formuláře

Zobrazuje data z odeslaných formulářů, jsou-li nastavena na ukládánání do systémových tabulek [1].

Stránky

Editace struktury webu a obsahu a nastavení jednotlivýh webových stránek včetně vzhledu, URL a SEO [1].

Ukaž více

Šablony stránek

Pro zjednodušení vytváření nových stránek, je možné použít šablony stránek, které slouží vzor pro nové stránky [1].

Ukaž více

Master page

Výsledná stránka je složena z master page a page layoutu. Master page definuje použitou PHP šablonu a webparty pro hlavičku a patičku (typicky) [1].

Ukaž více

Page layout

Výsledná stránka je složena z master page a page layoutu. Page layout definuje použitou PHP šablonu a webparty pro rozvržení obsahu stránky [1].

Ukaž více

Přílohy stránky

K libovolné stánce je možné připojit přílohy [1].

Ukaž více

Články a novinky

Publikujte články a novinky na Váš web. Články jsou řazeny chronologicky a lze je vypsat jako blog, novinky, tiskové zprávy a pod [1].

Ukaž více

Galerie

Vytvořte poutavé galerie a vkládejte je do webových stránek [1].

Ukaž více

Soubory ke stažení

Vytvořte seznamy souborů ke stažení, které mohou být vloženy do libovolné webové stránky [1].

Ukaž více

Ankety

Vytvořte anketu a vložte ji na web získejte tak feedback od Vašich návštěvníků [1].

Ukaž více

Banery

Vytvořte bannery a bannerové polochy, které je budou zobrazovat na webu [1].

Ukaž více

Kontaktní formulář

Předpřipravený kontaktní formulář vložený do stránky kontakty [1].

Ukaž více

Mapa stránek

Umožňuje automaticky vygenerovat mapu stránek a zobrazit ji webu [1].

Komponenty

Rozhraní pro správu systémových komponent [1].

Ukaž více

Nastavení

Rozhraní pro nastavení systému [1].

Ukaž více

Websites

Rozhraní pro správu vlastností website [1].

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Poznámky

  1. Tato funkcionalita vyžaduje v cloudové verzi aktivaci a úvodní nastavení. Pro více informací nás kontaktujte.
  2. Pronájem SSL certifikátu je za příplatek. Více viz ceník.
  3. Vyžaduje externí SMTP server. Lze použít i například s Gmail účtem, Seznam e-mailem atd. Podporuje SSL/TLS.
  4. Výchozí limit je 200 MB. Pro navýšení limitu v cloudu kontaktujte podporu.
  5. Tato funkcionalita je dostupná pouze pro stažitelnou verzi.
  6. Úprava šablon vyžaduje přímý přístup k souborům. V cloudovém řešení ji provede náš team v rámci služby přizpůsobení zdarma.
  7. Stáhněte si report o výkonu a testování aplikace (anglicky).
 

E-learningové portály

Netventic řešení nabízí možnost vytvoření a správy libovolné webové prezentace (e-learningový portál, komerční prezentace, projektový web atp.) a nebo rozšíření o redakční a publikační systém.

Více o e-learningových portálech

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Obchod:

+420 773 522 000
david.zak@netventic.com

Podpora:

+420 777 967 347
support@netventic.com