Zákonná školení na míru

Ve spolupráci s našimi odbornými partnery, nebo přímo se zaměstnanci Vaší organizace, připravíme e-learningové prostředí pro realizaci školení ze zákona – zejména BOZP / PO – v souladu s platnou legislativou.

Běžné kurzy nestačí?

Nabídka je určena pro podnikatele, společnosti a pro ty, kteří mají atypické provozy (například průmyslové provozy, výrobní podniky, školy, obce atp.) z čehož plynou specifické povinnosti na zajištění školní v BOZP nebo PO.

Kurzy BOZP, PO na míru

Připravíme kurzy bezpečnosti práce a požární ochrany, které budou přesně splňovat Vaše specifické potřeby a požadavky.

Certifikovaný systém

Naše e-learningové řešení je připraveno splnit potřebné požadavky po stránce technické i právní.

Na Slovensku jsme již získali certifikaci od NIP (Národný inšpektorát práce) pro dodávku kurzů pro společnost Falck SK.

Naši odborní partneři

Rádi bychom Vám doporučili naše partnery z oblasti BOZP, PO – bez provize a nezávazně.

Pro Českou republiku

J.K. Group

Pro Slovenskou republiku

Falck Fire Services a.s.

Nepodceňujte školení ze zákona

Pokuty a sankce za neplnění povinností v oblasti BOZP plynou z ustanovení Zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb. v pl. zn. (např. § 28, § 30, § 31, § 33, § 67, § 68) mohou dosáhnout až 10 000 000 Kč v ČR nebo až 200 000 € (zákon č.125/2006 Zákon o inšpekcii práce) v SR.

Přes 46 tisíc kontrol za 216 milionů korun na pokutách – to je bilance Státního úřadu inspekce práce za rok 2014 v České republice.

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347