Volejte 773 522 000

Úvod www.cover.czElearning a opensource LMS ve firemním prostředí

Menu

E-learning

Úskalí nasazení opensource LMS ve firemním prostředí

Opensource a TCO

Při pořízení e-learningového řešení hraje z hlediska zadavatele často zásadní roli pouze cena za pořízení systému (typicky cena licence na požadovaný počet uživatelů).

Málo organizací při pořízení LMS systému však věnuje dostatečnou pozornost faktu, že do TCO jsou započítány veškeré náklady na vlastnictví software, tedy kromě očividných nákladů jako je cena licence i například „skryté“ náklady na školení zaměstnanců a pod. Podívejme se na celou problematiku trochu blíže.

Jsou opensource LMS opravdu zdarma?

Ano jsou. Je možné si je stáhnout a vlastními silami nainstalovat na server a provozovat.

„Není žádným tajemstvím, že například spousta uživatelů Moodle má i po několika letech užívání velký problém jej běžně používat i na rutinní úkoly a jsou s tímto řešením dlouhodobě nespokojeni.“

Je celková cena na vlastnictví opensource LMS nulová?

Ne. I když jej umíte sami naistalovat a provozovat (nebo to dělají vaši zaměstnanci, což také není zrovna levná záležitost, zvláště když si uvědomíte že v tom nemusí být zcela zběhlí a musí „na to přijít“), je nutné ještě počítat s dalšími výdaji, které jsou ve finále zcela zásadní. Sem patří například efektivita a rychlost obsluhy aplikace při plnění obsahem nebo i při běžném provozu. Z hlediska finanční náročnosti je opravdu zcela zásadní, jestli se kurz pro nové zaměstnance podaří připravit za 4 hodiny, nebo 4 dny.

Další nečekané výdaje pak může znamenat udržování aplikace v chodu (zejména z bezpečnostního hlediska) a také aktualizace na nové verze. Zde je třeba si uvědomit jeden fakt – výrobci prohlížečů se v posledních několika letech zcela utrhli ze řetězu a vydávají nové verze prohlížečů jako na běžícím páse. A nikdo vám nezaručí, že webová aplikace získaná v roce 2011 bude v roce 2013 fungovat v aktuálním prohlížeči verze 1234.

Díky této situaci se můžete dostat do nepříjemných obtíží. Doposud jste do úprav vašeho opensource řešení investovali nemalé prostředky a nyní jej máte aktualizovat na novou verzi? Je to vůbec technicky možné a máte představu o časové a finanční náročnosti?

Je TCO na opensource LMS nižší než pro komerční LMS?

Položte si otázku: „Je celková cena za vlastnictví opensource LMS nižší než za vlastnictví komerčního LMS?“

Většinou ne. Cena za pořízení licence LMS systému je v porovnání s ostatními „skrytými“ náklady (např. na lidskou práci, školení „jak se školit“, nutné úpravy aplikace atd.) zanedbatelná.

„Na základě zpětné vazby našich zákazníků lze usuzovat, že i přes nesporné kvality LMS Moodle a jiných opensource LMS systémů (zejména velké množství různých nastavení a funkcí), nejsou na něm postavená řešení vhodná pro nasazení ve firemní sféře.“

Zkušenosti našich zákazníků

Zkušenosti některých našich zákazníků, kteří dříve používali Moodle nebo i jiné open-source LMS, jsou mnohdy tristní.

„Účastníci vzdělávání jej prostě nedokázali a nechtěli používat“, uvádí jeden z nich. Jako hlavní důvody tohoto problému zákazníci uvádí zejména špatně navržené prostředí pro studenty (pozn.: například Moodle má administrační část určenou pro správce systému a studijní část určenou pro studenty spojenu v jedno) a obrovské množství voleb a funkcí pro administrátory (teoretická dostupnost více funkcí nemusí nutně znamenat lepší software).

Mezí další důvody k přechodu na jiné řešení zákazníci uvádí náročnou a drahou úpravu vzhledu elearningového prostředí na míru se spornými výsledky.

Opensource LMS ve firmě – ano či ne?

Jednoznačná odpověď neexistuje a vhodnost obou variant je třeba posoudit vždy konkrétně. Záleží například na tom, jakou IT infrastrukturou firma disponuje, jaké mají její IT pracovníci zkušenosti s opensource atd.

Obecně lze ale říci, že řešení specializované na firemní prostředí bude ve výchozím stavu mnohem lépe nachystané na použití bez nutnosti zásahů. Komerční dodavatel, jako je například naše firma, je navíc schopna garantovat budoucí kompatibilitu a možnost upgrade za předem danou cenu (v našem případě typicky 5-15% pořizovací ceny), kterou nelze překročit, nebo ji dokonce garantovat zdarma v případě pronájmu aplikace.

Snížení nákladů na e-learning formou LMS v cloudu

Zdaleka nejoblíbenější variantou je pronájem LMS systému formou cloudového řešení, jaké poskytujeme i my. Aplikace je umístěna na serverech dodavatele a majitel se o nic nemusí starat.

TCO - celkové náklady na vlastnictví

TCO, z anglického Total cost of ownership je finanční ukazatel který pomáhá správnému rozhodnutí zákazníků při volbě vhodného řešení.

Celkové náklady na vlastnictví, v našem případě na vlastnictví software (LMS systém), v sobě zahrnují přímé i nepřímé (skryté) náklady na celou dobu vlastnictví, tedy po celý životní cyklus.

TCO analýza byla zpopularizována skupinou Gartner v roce 1987. Je to zásadní a oblíbená metrika zejména nejen v IT.

Článek o TCO na Wikipedii (in english)

Opensource LMS - historie, zaměření, filosofie a efektivita

Vznik většiny opensource LMS systémů je datován do minulého desetiletí, mnohdy i před rok 2000, tedy do internetového pravěku. Jejich autoři, jej primárně zamýšleli pro použití v akademickém prostředí a na univerzitách, kde tyto projekty zejména vznikají.

Z toho plynou pro firemní použití určité bariéry, které je nutné v případě použití opensource LMS, jako je například Moodle, překonávat. Většinou to tedy znamená úpravu aplikace, což není zcela triviální a levná záležitost a je navíc spojena s velkým rizikem – dopředu nevíte co kupujete a navíc je po vás vyžadováno, abyste věděli co chcete a dokonce sami řídili softwarový projekt. Pod tímto úhlem pohledu se původní myšlenka na opensource e-learning „zdarma“ dostává mimo realitu.

Oproti opensource LMS systémům je naše komerční řešení – Learnis® LMS – vyladěno na nejvyšší možnou úroveň efektivity použití.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Obchod:

+420 773 522 000
david.zak@netventic.com

Podpora:

+420 777 967 347
support@netventic.com