Volejte 773 522 000

Úvod www.cover.czFiremní e-learning ve znamení cenové dostupnosti

Menu

E-learning

Firemní e-learning ve znamení cenové dostupnosti

Současný trend ukazuje zvýšenou poptávku malých a středních firem (SME) po řešení e-learningu pro vlastní potřeby a ve vlastní režii. Zatímco dříve jim stačily univerzální kurzy, nyní se posouvají do role spolutvůrců vlastního e-learningu na míru.

Mezi klasické produkty dřívější doby patří například školení řidičů, jazykové vzdělávání, manažerské dovednosti, bezpečnost práce atd. Takovéto produkty ale zdaleka nepokryjí potřeby vzdělávání v oblasti specifického obsahu, jako je například specifická firemní kultura a speciální dovednosti, které jsou součástí klíčového know-how konkrétní společnosti.

Úspory na všechny způsoby

Hybnou silou k nasazení e-learningu jsou zejména úspory. Kde je lze hledat? Zjevnou možností jak ušetřit je nahrazení části nebo dokonce většiny prezenčních školení e-learningovou formou (tzv. blended learning). Kolik takovým opatřením ušetří konkrétní firma, záleží na počtu zaměstnanců, kteří se pravidelně účastní školení a také na množství kilometrů, které musí ujet, aby na školení dorazili. Vzhledem k dnešním cenám pracovní síly a benzínu může jít u větších firem řádově o miliony korun ročně.

Méně viditelnou možností je fakt, že zaměstnanci budou kurzy procházet z části i mimo pracovní dobu, protože v práci na to prostě nebudou mít čas. O úspěšném či neúspěšném absolvování kurzů mohou vypovídat povinné testy, které lze uspořádat v kontrolovaném prostředí na firmě ve zlomku času potřebného na realizaci prezenčních školení.

Náklady na pořízení a provoz LMS

Nasazení e-learningu do firmy s sebou ale nese nutnost pořízení příslušného vybavení. Díky obecnému trendu snižování nákladů na vlastnictví software (e-learning resp. LMS systém nevyjímaje), je v současné době takové řešení finančně dostupné nejen pro enterprise segment, ale i pro SME.

Tento trend vychází z poptávky po řešeních s co možná nejnižším TCO (Total Cost of Ownership) při zachování vlastností nezbytných pro nasazení ve firemním prostředí, jako je bezpečnost a výkon. Takové parametry nabízí pronájem aplikace formou SaaS (Software as a Service).

České zastoupení na globálním trhu

Pro účely porovnání cenové nabídky stačí zavítat na několik webů, většinou zahraničních. Aplikace Learnis.com je jediným českým zástupcem služby pronájmu LMS systému. Tato služba konkuruje těm zahraničním kromě jiného srovnatelnou kvalitou, výhodou nižší ceny, českým prostředím a podporou a díky serverům umístěným na území České republiky také vyšší rychlostí aplikace.

Lesk a bída pronájmů

Mezi způsoby pořízení e-learningu jednoznačně kraluje pronájem LMS (a celého e-learningu). Mezi firmy využívající pronájem patří například i společnost Fincentrum a.s., která realizuje svoje vlastní elektronické kurzy pro celkem 2 000 účastníků na platformě Learnis® LMS.

Hlavní výhodou pronájmu e-learningu je, že se nájemce aplikace nestará o technické detaily jako je zajištění provozu (neustálá dostupnost, pravidelné zálohování dat atd.), ale pouze aplikaci využívá a na základě sjednaných parametrů služby je měsíčně fakturován.

Parametry služby je možné více méně pružně měnit a optimalizovat tak výdaje. Výhod takového řešení je samozřejmě více a v poslední době se jich všude dočtete spoustu. Pojďme se podívat i na potenciální stinnou stránku.

Mezi relativní nevýhody patří vyšší finanční náklady při dlouhodobém využívání. Tato nevýhodnost se obvykle prohlubuje v kombinaci s určitými parametry. Nejen v oblasti e-learningových řešení je klíčovým parametrem pro cenu služby počet uživatelských účtů.

Z grafu srovnání parametrů e-learningového řešení Learnis LMS vyplývá, že jednorázová investice do odkupu licence je výhodnější až po cca 30 měsících provozu. Plánujete-li tedy službu pro vzdělávání využívat dlouhodobě, vyplatí se zvážit i variantu odkupu licence.

Náklady však mohou být ještě nižší, pokud jste schopni aplikaci výhodně provozovat na vlastním serveru. Ne všechny produkty na trhu ale tuto variantu umožňují a také většina firem nedisponuje podobným zázemím. Jednorázové pořízení serveru a jeho správa pouze kvůli jedné aplikaci je pak luxus, který se nevyplatí.

E-learning dostupný kdykoliv a kdekoliv

Základem kvalitního e-learningového řešení je jednoznačně kvalitní LMS. Na trhu je dostupné vše od open-source aplikací, přes komerční řešení až po možnost vlastního vývoje. Pomineme-li poslední možnost, zkusme si shrnout, co lze očekávat od kvalitního e-learningového řešení.

Standardem dnešní doby je webová platforma. Aplikace je provozována na centrálním serveru a pro použití stačí pouze webový prohlížeč. Toto řešení má mnoho výhod, od možnosti jej používat kdykoliv a kdekoliv a také na libovolném zařízení včetně chytrých mobilů a tabletů.

Mezi klíčovou a často přehlíženou vlastnost patří jednoduchost a účelnost. Pouze použitelné a výkonné nástroje pro přípravu, sledování průběhu a vyhodnocení vzdělávacího procesu Vám pomohou realizovat e-learning dle vašich představ a v co nejkratším čase.

Ujistěte se o možnostech přizpůsobení e-learningového prostředí dle Vašich představ. Většinou budete požadovat výměnu loga, obrázku v hlavičce, změnit barevné schéma nebo i kompletně upravit grafické téma. E-learning můžete také provozovat na vlastní doméně odlišné od www adresy, kterou vám poskytne dodavatel. Dopředu je dobré si zjistit cenu za tyto úkony, mnohdy se vyvarujete pozdějšího nemilého překvapení. Na druhou stranu jsou i výjimky, které nabízí tuto službu zdarma při dodržení určitých podmínek, například platba na 6 měsíců dopředu v případě pronájmu aplikace.

„I když to vypadá jako samozřejmost, některé nabízené služby neumožňují tvorbu e-learningového obsahu. Důvodem je předpoklad, že kurzy budou připraveny v programech třetích stran (tzv. authoringové nástroje) a do LMS pak budou pouze importovány ve formátu SCORM.“

Některé LMS nicméně nabízí obě možnosti, což je výhodnější, protože e-learningové kurzy pak vytvoříte pouze vlastními silami a nemusíte kupovat další software za ceny v řádech desetitisíců. Na druhou stranu, výhodou SCORM je přenositelnost a znovupoužití vzdělávacích materiálů. Můžete si například koupit hotový kurz od třetí strany, nebo jej můžete vytvořit sami v authoringovém nástroji. Tyto kurzy pak můžete nahrát do vašeho LMS a vše bude fungovat. Výhodu přenositelnosti SCORM kurzů také oceníte v situaci, kdy vás potřeba změny LMS postaví před nutnost migrovat obsah na nové řešení.

Obsah kurzů lze také importovat z existujících dokumentů. Podporovány jsou formáty PPT, DOC, flash a další. Tuto funkcionalitu mají opět pouze některé systémy.

Řízení vzdělávání s ohledem na firemní prostřední je dalším specifickým kritériem. Zajímat vás bude zejména robustní systém oprávnění, které lze bezpečně nastavit tak, aby systém vyhovoval bezpečnostním standardům v organizaci.

Nezapomeňte ani na možný přechod na klasický model vlastnictví aplikace, tedy odkup licence a možnost provozu na vlastním serveru. Zde je důležitá podpora pro obě nejrozšířenější serverové operační systémy - Windows Server a Linux.

Velkou výhodu při výběru řešení může být také možnost vybudování e-learningového portálu, nebo rozšíření o HR moduly a další související funkcionalitu.

Sociální revoluce se nekoná

Zajímavostí je, že firmy nemají zájem o prvky sociálních sítí ve firemním vzdělávání. Dle našich zkušení je naopak tlak na ryze praktické aspekty, jako např. integrace s informačním systémem pomocí API.

Je to logické, potvrzuje Training & Development Manager společnosti Electro World s.r.o. Jiří Čihák. „Facebook i další sociální sítě obecně, jsou v rámci naší mezinárodní skupiny vnímány více jako „zabíječi“ pracovního úsilí než jako profesní pomoc a jsou proto blokovány jako neoprávněná služba. Když jsme pořizovali náš e-learning, zajímala nás, samozřejmě kromě pokrytí očekávané funkcionality, zejména možnosti snadného importu z existujících office aplikací, například powerpointu, a také synchonizace uživatelů z našeho ERP systému, vč. přehledů jejich aktivity na e-learningu. Integrace se sociálními sítěmi tedy nebyla na pořadu dne”.

Jak vybrat vhodné řešení e-learningu pro vaši organizaci?

Výběr nabízených řešení je relativně široký. Při jejich porovnávání se nespokojte pouze s funkcionalitou řídícího systému, zaměřte se také na služby a jejich parametry:

Zejména poslednímu bodu věnujte dostatečnou pozornost. Největší zárukou dobrého výběru kvalitního dodavatele jsou relevantní referenční projekty (e-learningová řešení pro firemní sféru) podložená alespoň několika kontakty referenční osoby z řad zákazníků.

Článek vyšel zářijovém čísle časopisu Computer (Connect!) 2012.

LMS

Learning Management System neboli LMS je software pro provoz a řízení vzdělávacího procesu, typicky probíhajícího formou e-learningu.

SCORM

Shareable Content Object Reference Model neboli SCORM je standard, který umožňuje importovat a plnohodnotně používat kurz v libovolném LMS, který tento standard podporuje.

Blended Learning

Kombinace prezenčního a e-learningového vzdělávání kdy e-learningová část nahrazuje určitou část prezenční výuky.

Zaujali jsme Vás?

Kontaktujte nás

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Obchod:

+420 773 522 000
david.zak@netventic.com

Podpora:

+420 777 967 347
support@netventic.com