Online testování

Edjet LMS vám umožní testovat zaměstnance online.

Tvorba online testů

Test je hlavním způsobem jak vyhodnotit znalosti konkrétního uživatele. Tvorba testů je, i přes bohaté možnosti nastavení testů rychlá a neklade na lektora velké nároky.

Databáze otázek

Databázi otázek pro dynamické generování testů lze připravit před sestavením testu. V případě větší databáze, je pro přehlednost možné otázky řadit do složek. Složky mohou být použity i jako pooly (bazény) otázek, ze kterých systém můžete načítat otázky do testu pro náhodné generování testů.

Otázky je možné opětovně použít v různých testech.

Výsledky a hodnocení

Learnis® nabízí propracovaný systém automatického i manuálního vyhodnocování testů. Uživatel je o výsledku testu informován v rozsahu daném nastavením testu.

Všechny testové výsledky jsou ukládány do databáze, kde je lze později přehledně prohlížet a vyhodnocovat.

Automatizace testování znalostí

Nástroje pro tvorbu testů umožňují jejich rychlé sestavení z databáze uložených otázek. K dispozici je 10 typů otázek. Nastavení testu pokrývá náhodné pořadí otázek a odpovědí, generování testu složeného z požadovaného počtu otázek z bazénu, nastavení známkování a mnohé další.

Ochrana proti podvádění

Zamezte podvádění u testů zamícháním otázek a odpovědí, nastavte náhodné generování vybraných otázek nebo omezte přístupu pouze z určených IP adres.

Databáze otázek

Databáze otázek slouží pro dynamické a náhodné generování testů. Pro přehlednost je možné otázky řadit do složek.

Ukaž více Ukaž více Ukaž více

Automatické vyhodnocení testů

Learnis může automaticky vyhodnocovat správnost odpovědí a ihned po odeslání testu jej oznámkovat. Tato funckionalita Vám jistě ušetří velké množství rutinní práce.

Ukaž více

Manuální vyhodnocení testů

Vyhodnocení testu lze také přepnout do plně manuálního režimu nebo je možné provést manuální korekci automaticky vyhodnoceného testu.

Ukaž více Ukaž více

10 typů otázek

Podporované typy otázek: Jedna správná odpověď, Více správných odpovědí, Ano/Ne, Spojovačka, Audio, Doplňovačka, Přesná odpověď, Překlad/Synonyma, Označení oblasti na obrázku, Volná odpověď.

Více informací

Druhy testových otázek

Sestavte si test z 10 typů otázek, které jsou k dispozici.

Jedna správná odpověď

Otázka s libovolným počtem odpovědí, ze kterých je pouze jedna správná.

Více správných odpovědí

Otázka s libovolným počtem odpovědí, ze kterých je jakýkoliv počet otázek správných.

Ano / ne

Ano / Ne

Otázka mající právě dvě odpovědi - Ano (pravda) nebo Ne (nepravda).

Spojovačka

Spojovačka

Spojení odpovídajících slov či frází pomocí drag & drop.

E-learning - audio, zvuk, mluvené slovo

Audio

Přehrání audio nahrávky, poslech zvuků. Přehrávání mnoha formátů jako mp3, ogg, wav, aac atd.

Doplňovačka

Doplňovačka

Doplnění chybějících slov v textu.

Přesná odpověď

Přesná odpověď

Otázka s přesně definovanou odpovědí.

Překlad, synonyma

Překlad / synonyma

Vytvoří 2 seznamy slov nebo frází. V jednom z nich se obsah zobrazí až po kliknutí.

Oblast na obrázku (Hotspot)

Označení oblasti na obrázku

Správné nebo chybné označení definované oblasti na obrázku.

Volná odpověď

Volná odpověď

Otázka, na kterou lze odpovědět vlastními slovy.

Review testu

Po dokončení testu se student může podívat, jak v testu odpovídal. Rozsah zobrazených informací lze nastavit ve vlastnostech testu.

Ukaž více

Zaujali jsme Vás?

Rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Telefon: +420 777 967 347